عربی آموزشگاه مبتکران ابوالحسن نصیری زاده تیزهوشان
29%
تخفیف

عربی آنلاين (نهم)

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان

کلاس آنلاین عربی نهم

با استاد ابوالحسن نصیری زاده

دبير برتر كشوري

مولف كتاب هاي عربی یوز مبتکران

طراح سوالات آزمون هاي کشوری

کلاس ها تعطیلات رسمی برگزار نمی شوند.

تقویم برگزاری کلاس:

چهارشنبه ها 16 تا 17:20

0
2,500,000 تومان
عربی آموزشگاه مبتکران ابوالحسن نصیری زاده تیزهوشان
29%
تخفیف

عربی آنلاين (هشتم)

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان

کلاس آنلاین عربی

با استاد ابوالحسن نصیری زاده

دبير برتر كشوري

مولف كتاب هاي عربی یوز مبتکران

طراح سوالات آزمون هاي کشوری

کلاس ها تعطیلات رسمی برگزار نمی شوند.

تقویم برگزاری کلاس:

چهارشنبه ها 17:30 تا 18:50

0
2,500,000 تومان
کلاس عربی آموزشگاه مبتکران ابوالحسن نصیری زاده تیزهوشان
29%
تخفیف

عربی آنلاين (هفتم)

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان

کلاس آنلاین عربی

با استاد ابوالحسن نصیری زاده

دبير برتر كشوري

مولف كتاب هاي عربی یوز مبتکران

طراح سوالات آزمون هاي کشوری

کلاس ها تعطیلات رسمی برگزار نمی شوند.

تقویم برگزاری کلاس:

چهارشنبه ها 19 تا 20:20

0
2,500,000 تومان