علی نجف خانی مدرس رياضي مبتكران

علی نجف خانی

ریاضی

درباره استاد:

دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

استاد دانشگاه تهران مرکز در رشته های مهندسی مکانیک، هوافضا، صنایع و …

دبیر ریاضی مدارس سمپاد، علامه طباطبایی، نخبگان، سرای دانش، حکمت، ….

طراح سوالات ریاضی، هوش و استعداد تحلیلی قلم چی پایه هفتم تا نهم

مولف کتاب 20 آزمون جامع سرعت و دقت

معاونت تولید محتوای آموزش ریاضی سایت رشد

طراح سوالات و جزوات ریاضی و هوش آموزشگاه های معتبر کشور

آدرس ایمیل

صفحه اینستاگرام

شماره تماس

تلگرام

آدرس