محمد برجی اصفهانی

محمد برجی اصفهانی

ریاضی ، هوش و استعداد تحلیلی

درباره استاد:
مولف بیش از 30 جلد کتاب ریاضی و هوش و استعداد تحلیلی

آدرس ایمیل

صفحه اینستاگرام

شماره تماس

تلگرام

آدرس

ماموریت و بیوگرافی

مولف بیش از 30 جلد کتاب ریاضی و هوش و استعداد تحلیلی

دوره های ارائه شده توسط این مدرس